Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Consiliul European al Industriei Chimice

Managementul Eficient al Deşeurilor şi Promovarea Economiei Circulare

Sponsor: CEFIC

Data: 24 noiembrie 2016

09:30-10:00Înregistrarea participanților 
10:00-10:30Cuvânt de deschidereDl. Claudiu Tuncu, Preşedinte
Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de
Chimicale din RomâniaDl Raul Pop, Secretar de Stat,
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Dl Steven Van De Broeck, HSSE
Manager, Consiliul European al
Industriei Chimice - CEFIC

10:30-10:55Revizuirea Directivei Europene privind
Managementul Deşeurilor ca parte a Economiei
Circulare
Dl Steven Van De Broeck, HSSE
Manager, Consiliul European al
Industriei Chimice - CEFIC
10:55-11.20Economia Circulară privită prin prisma relaţiei
dintre deşeuri şi substanţe chimice
Dna Mihaela Frăsineanu Director
General Directia Deşeuri, Situri
Contaminate şi Substante Periculoase,
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
şi
Dna Luminita Tirchilă, Senior Consultant
RO-SAICM NFP, Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor
11:20-11:35Pauză de cafea 
11:35-12:00Perspectivele Romaniei pentru un management
eficient al deşeurilor în contextul Economiei
Circulare
Dna Cecilia Martin, Director Direcţia
Gestionarea Deşeurilor, Ministerul
Mediului , Apelor şi Pădurilor
12:00-12:25Exemplu de buna practică: Industria Cimentului
şi Betonului parte integrantă a Economiei
Circulare
Dl Mihai Rohan, Preşedinte Patronatul
din Industria Cimentului şi altor Produse
Minerale pentru Construcţii din
România - CIROM
12:25-13:50Pauză de prânz 
13:50-14:20Riscuri şi oportunităţi în Economia Circulară,Dl Ninel Lazăr, Consultant Green
Revolution
14:20-14:45Întrebări şi răspunsuri. Încheiere seminar 
  1. Revizuirea Directivei Europene privind Managementul Deşeurilor ca parte a Economiei Circulare - Dl Steven Van De Broeck, HSSE Manager, CEFIC
  2. Economia Circulară privită prin prisma relaţiei dintre deşeuri şi substanţe chimice - Dna Mihaela Frăsineanu Director General Directia Deşeuri, Situri Contaminate şi Substante Periculoase, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Dna Luminita Tirchilă, Senior Consultant RO-SAICM NFP, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  3. Perspectivele Romaniei pentru un management eficient al deşeurilor în contextul Economiei Circulare - Dna Cecilia Martin, Director Direcţia Gestionarea Deşeurilor, Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor
  4. Exemplu de buna practică: Industria Cimentului şi Betonului parte integrantă a Economiei Circulare - Dl Mihai Rohan, Preşedinte Patronatul din Industria Cimentului şi altor Produse Minerale pentru Construcţii din România - CIROM
  5. Riscuri şi oportunităţi în Economia Circulară - Dl Ninel Lazăr, Consultant Green Revolution

Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Chimicale din România

str. Mihai Eminescu, nr. 105-107, etaj 1, apt. 06, sector 2, Bucuresti

Tel/Fax: +40.371.428.080

www.apdcr.ro