OLTCHIM SA, companie cu aproape 50 de ani de existenta (an infiintare 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic Ramnicu Valcea), este un important producator in industria chimica din Europa Centrala si de Est, fiind in 2014 cel mai mare exportator de produse chimice din Romania.

Portofoliul OLTCHIM SA include o gamă largă de produse cu numeroase aplicatii: in industria spumelor poliuretanice flexibile si rigide, la sinteza rașinilor poliuretanice epoxidice nesaturate, a elastomerilor, a adezivilor si antispumanților, la fabricarea lubrifianților, in industria aluminei, in industria chimica si petrochimica, industria celulozei și hartiei, in industria detergentilor.

Pentru unele produse din profilul de fabricație, OLTCHIM SA este furnizor principal sau chiar unic pe plan intern, fiind compania care susține cu materii prime o serie de sectoare de activitate din țară. Peste 70% din productia companiei este destinata exportului, principalele piete de desfacere fiind Europa si Orientul Mijlociu.

Politica societatii este orientata, in principal, spre satisfactia clientilor prin punerea pe piata a unor produse de calitate ridicata si a unor servicii de inalt profesionalism. Prin implementarea Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001 si a Sistemului de Management al Mediului ISO 14001, OLTCHIM SA s-a angajat in conformarea cu cerintele tuturor standardelor restrictive aplicabile industriei chimice, care obliga compania la imbunatatirea continua a intregii sale activitati.

In acelasi sens , OLTCHIM SA isi desfasoara activitatea cu respectarea legislatiei europene aplicabile: Regulamentul REACH ( CE nr.1907/2006) , Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, Regulamentul (CE) nr.528/2012 privind punerea pe piata si utilizarea produselor biocide.

In ianuarie 2013 Oltchim a intrat în procedura de insolvenţă urmand un program de restructurare care a dus la imbunatatirea treptata a rezultatelor economice.

Informaţii suplimentare despre OLTCHIM sunt disponibile pe internet la adresa www.oltchim.ro

Date contact: oltchim@oltchim.ro/ Fax: 40250735030